Social Business Forum II – Social Entrepreneurship Education – What it takes to become a Social Entrepreneur!

Veranstaltungsreihe des Projekts SEED-Hub, online / in Eisenstadt Frühling 2022. Informationen auf Deutsch und Slowakisch.

Séria podujatí projektu SEED-Hub Online / v Eisenstadte, jar 2022. Informácie v nemčine a slovenčine

Die hybride Veranstaltung  "Social Entrepreneurship Education – What it takes to become a Social Entrepreneur!" besteht aus zwei Teilen und beleuchtet die Aus- und Weiterbildungschancen für Sozialunternehmerinnen aus mehreren Perspektiven.

 

1.  In der Reihe „Social Business Forum Online-Talks“ geben Branchenexpert*innen – aus der Slowakei und Österreich – Impulse zu drei Themen. Im Q&A-Forum sind die Teilnehmer*innen  aus der Slowakei und Österreich zu Diskussion und virtuellem Austausch eingeladen.

Wann:

  • Mi, 30.03.2022, 17:30-19:00: Diversität in der Sozialwirtschaft
  • Mi, 20.04.2022, 17:30-19:00: Digitalisierung in der sozialen Beratung
  • Mi, 04.05.2022, 17:30-19:00: Qualifizierung und Karrierewege

Wo: Zoom-Link (wird nach Anmeldung per E-Mail zugesendet)
Veranstaltungssprachen: Deutsch, Slowakisch

 

2.  Der „Social Business Forum Brunch“ ist der Höhepunkt dieser Veranstaltungsreihe und bringt Sozialunternehmer*innen, Hochschule und Stakeholder vor Ort in einen lebendigen Dialog. Der Impact Brunch schafft einen Ort zum Austausch, Know-how-Transfer und zur Bildung von Kooperationsmöglichkeiten in der Grenzregion

Wann: Di, 31.5.2022, 10:00 - 14:00 Uhr

Wo: Fachhochschule Burgenland GmbH, Campus 1, 7000 Eisenstadt, Österreich
Veranstaltungssprachen: Deutsch, Slowakisch (mit Simultanübersetzung)

*Optionale Pop-In-Roadshow: 14:00 – 16:00 Uhr. Innovative Sozialunternehmen in Mattersburg öffnen ihre Türen für interessierte Besucher*innen

Um Anmeldung wird gebeten bis 24.09.2022

Programm zum Download

Über das Projekt SEED-Hub

Anmeldung

 

Wir danken unseren strategischen Partnern für ihre Unterstützung!

 

Der Social Business Forum Brunch ist als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung aller notwendigen COVID-19 Maßnahmen geplant und wird bei Änderung der rechtlichen Lage als Online Veranstaltung angeboten. 

 


 

SLOWAKISCH

 

SEED-Hub Social Business Forum II – Social Entrepreneurship Education – What it takes to become a Social Entrepreneur!

Hybridné podujatie " Social Entrepreneurship Education – What it Takes to become a Social Entrepreneur!" pozostáva z dvoch častí a skúma možnosti vzdelávania a odbornej prípravy pre sociálne podnikateľky z viacerých hľadísk.

1. V sérii "Social Business Forum Online Talks" dávajú odborníci zo Slovenska a Rakúska podnety na tri témy: rozmanitosť, digitalizácia a kariérne cesty. V rámci fóra otázok a odpovedí súúčastníci zo Slovenska a Rakúska pozvaní do diskusií a virtuálnych výmen.

Kedy:

  • Streda, 30.03.2022, 17:30-19:00: Rozmanitosť v sociálnom hospodárstve
  • Streda, 20.04.2022, 17:30-19:00: Digitalizácia v sociálnom poradenst ve
  • Streda, 04.05.2022, 17:30-19:00: Kvalifikačné požiadavky a kariérne cesty

Kde: Odkaz na priblíženie (bude zaslaný e-mailom).

Jazyky podujatia: slovenský, nemecký
 

2.Social Business Forum Brunch“ je vrcholom tejto série podujatí a spája sociálnych podnikateľov, univerzity a miestne zainteresované strany do živého dialógu. Impact Brunch vytvára priestor na výmenu, prenos know-how a vytváranie príležitostí na spoluprácu v prihraničnom regióne.

Kedy: Utorok, 31. mája 2022 , 10:00 - 14:00

Kde: Fachhochschule Burgenland GmbH (University of Applied Sciences Burgenland), Campus 1, 7000 Eisenstadt, Rakúsko
Jazyky podujatia: slovenský, nemecký

 

*Voliteľná pop-in roadshow: 14:00 - 16:00. Inovatívne sociálne podniky v Mattersburge otvárajú svoje dvere záujemcom.

Registrácia je potrebná do 24.09.2022

Registrácia

Informácie o projekte SEED Hub

Program na stiahnutie tu

 

Ďakujeme našim strategickým partnerom za ich podporu!Brunch Social Business Forum je plánovaný ako osobné podujatie v súlade so všetkými potrebnými opatreniami COVID-19 a v prípade zmeny právnej situácie bude ponúknutý ako online podujatie.